Kako najeti državljana druge države
Anonim

Večina podjetij uporablja najeto delo tujih državljanov. Hkrati pa se soočajo z velikim številom težav, povezanih s pravnim statusom tujcev in razpoložljivostjo potrebnih dokumentov od državljana tuje države.

Navodila

1

Prvič, tuji državljan je dolžan izdati delovno dovoljenje v teritorialnih organih.

2

Po pridobitvi delovnega dovoljenja s strani tujega državljana je delodajalec dolžan obvestiti teritorialne organe, da je z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za deset dni. Delodajalec mora v prihodnje obvestiti državno migracijsko službo na delovnem mestu, da je najel tujega državljana.

3

Poleg tega lahko zaposleni sam zaprosi službo za migracijo za ustrezno dovoljenje. Hkrati pa ni dolžan navesti družbe, v katero dela.

4

Registracija posebnega dovoljenja za delo praviloma traja največ deset delovnih dni od sprejema iz tujega državljana izjavo, da so mu bile izdane listine, ki dovoljujejo delo v določeni državi.

5

V enem mesecu je tuji državljan dolžan opraviti zdravniško komisijo zaradi odsotnosti nevarnih bolezni, ki mu po zakonu ne dovoljuje dela v določeni državi. Poleg tega mora tuji delavec predložiti potrdilo iz narkomanke, ki potrjuje, da ni odvisnik od drog. V skrajnih primerih se delovno dovoljenje prekliče.

6

Dovoljenje, ki tujcu omogoča delo za več kot eno leto, se lahko izda tudi ob predložitvi osebnega dokumenta migracijski službi. V primeru zavrnitve izdaje ustreznega dovoljenja lahko tuj državljan to odločitev pritoži na sodišče v treh delovnih dneh od prejema obvestila.

Bodite pozorni

Ne smemo pozabiti, da se bo za kršitve pravil o najemu tujih državljanov podjetje soočilo z upravno odgovornostjo, ki je zapisana v upravnem zakoniku.